Scenic Park Bible ChurchScenic Park Bible ChurchScenic Park Bible Church
Flash: ON   September 24, 2018 
Search:     Scenic Park Bible Church
7145 Madelynne Drive
Anchorage, Alaska  99504
Phone: 333-1414
Contact Via Email

Activities Calendar
 SEPTEMBER 2018
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  23  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    24  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
25  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 

 
 26  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   27  
 


 
28   
 29  
 
 
 
 
 
  30  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    Oct  1  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
2  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 

 
 3  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
    
 


 
5   
 6  
 
 
 
 
 
  7  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    8  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
9  
 6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
 
 

 
 10  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   11  
 


 
12   
 13  
 
 
 
 
 
  14  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    15  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
16  
  6 PM
 Awana
 Childrens'
 
Program
  
 

 
 17  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   18  
 


 
19   
 20  
 
 
 
 
 
 

 


Copyright ©  2018 Scenic Park Bible Church. All Rights Reserved. Powered by Finalweb.