Scenic Park Bible ChurchScenic Park Bible ChurchScenic Park Bible Church
Flash: ON   February 18, 2018 
Search:     Scenic Park Bible Church
7145 Madelynne Drive
Anchorage, Alaska  99504
Phone: 333-1414
Contact Via Email

Activities Calendar
 FEBRUARY 2018
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  18  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    19  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
20  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  
 

 
 21  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   22  
 


 
23   
 24   
  25  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    26  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
27  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  
 

 
 28  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   Mar 1  
 


 
2   
 3   
  4  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    5  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
6  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  

 
 
 7  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   8  
 


 
9   
 10   
  11  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    12  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
13  
   6 PM
 Awana
 Children's
 Program
 
  
 

 
 14  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   15  
 


 
16   
 17   
 

 


Copyright ©  2018 Scenic Park Bible Church. All Rights Reserved. Powered by Finalweb.