Scenic Park Bible ChurchScenic Park Bible ChurchScenic Park Bible Church
Flash: ON   July 23, 2018 
Search:     Scenic Park Bible Church
7145 Madelynne Drive
Anchorage, Alaska  99504
Phone: 333-1414
Contact Via Email

Activities Calendar
 JULY 2018
 
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  22  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    23  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
24  
  
 
 
 
 
  
 

 
 25  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   26  
 


 
27   
 28  
 
 
 
 
 
  29  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    30  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
31  
  
 
 
 
 
  
 

 
  Aug 1  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   2  
 


 
3   
 4  
 
 
 
 
 
  5  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    6  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
7  
   
 
 
 

 
  

 
 8  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   9  
 


 
10   
 11   
  12  
 7 AM
 Men's Prayer
 9:45 AM
 Sunday
  School

 11 AM
 Worship
 
    13  
 10 AM
 Women's
 Prayer

 
14  
  
 
 
 
 
  
 

 
 15  
   6 PM
 Fellowship
 Meal, Study

 
   16  
 


 
17   
 18  
 
 
 
 
 
 

 


Copyright ©  2018 Scenic Park Bible Church. All Rights Reserved. Powered by Finalweb.